Třídění

1.

Motivace

Tlak a snaha obcí o minimalizaci a recyklaci komunálního odpadu, vede občany a firmy k většímu zájmu o využití sběrných dvorů, kde lze tříděný odpad odevzdat.

Třídění

2.

Odevzdání

Pohyb odpadu je nutné monitorovat. Po příjezdu na sběrný dvůr dochází k zjištění kdo, co a kolik odpadu odevzdává.

Třídění

3.

Evidence

Obsluha elektronicky prověří, zda je občan oprávněn odevzdat odpad. K identifikaci je nutný OP. Obsluha vše zváží, zaeviduje a vytvoří případnou fotodokumentaci. Dochází k selekci odpadu vznikajícího podnikatelskou činností.

Třídění

4.

Digitální výstupy

Zřizovatel získává data o pohybu odpadu na daném sběrném místě, v daném čase. Obec či město má povinnost zřizovat sběrný dvůr, avšak pro potřebu svých občanů a v souladu s legislativou. Získaný přehled vede k efektivnímu a dobrému hospodaření.

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428

FAQ

Je nutná mostová váha?

Mostová váha je velkou výhodou, avšak není nutností. V takovém případě je hmotnost určena odborným odhadem obsluhy sběrného dvora. Váhu lze k systému kdykoliv doinstalovat.

Jak probíhá identifikace kdo?

Identifikace občana probíhá při vjezdu na sběrný dvůr pomocí čtečky občanského průkazu. Čtečka je integrovaná do kiosku, který mimo jiné umožní občanům provést kontrolu svého konta a zobrazí historii transakcí. Tyto informace se zobrazují na dotykovém displeji integrovaného tabletu systému safyWASTE.

Co je konto občana?

Každý občan má možnost sledovat množství odpadů, které odevzdal na sběrném dvoru a má možnost pracovat i se skupinou, spojující členy domácnosti na jednom čísle popisném.

Zajímá Vás cena?

Cena se odvíjí od výběru typu hardwarové části systému. Lze využít „identifikační kiosek“, který je doporučován ve spojení s mostovou váhou, nebo lze zvolit variantu odolného tabletu. Licence, systémová a po implementační podpora se odvíjí od velikosti obce a počtu občanů.


O firmě

BD SENSORS

Společnost BD SENSORS, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou tlakoměrné techniky a jde o významného producenta elektronické tlakoměrné techniky v celosvětovém měřítku. Dále se soustředíme na vývoj komplexních řešení pro elektronickou evidenci a identifikaci osob, aplikacemi pro vesmírný program a v neposlední řadě také IoT či aplikacemi pro implementaci Průmyslu 4.0. Za 30 let jsme načerpali mnoho zkušeností, a proto nabízíme řadu produktů zaměřených na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Mezi hlavní činnosti patří analýzy, vývoj systémů a jejich následné dlouhodobé dodávky našim zákazníkům. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat kvalitu, servis a podporu.