Třídění

1.

Motivace

Tlak a snaha obcí o minimalizaci a recyklaci komunálního odpadu, vede občany a firmy k většímu zájmu o využití sběrných dvorů, kde lze odpad odevzdat.

Třídění

2.

Odevzdání

Po příjezdu na sběrný dvůr dochází ke zjištění toho kdo, co a kolik odpadu odevzdává.

Třídění

3.

Evidence

Obsluha elektronicky prověří, zda je občan oprávněn odevzdat odpad. Následně obsluha odpad zváží a zaeviduje. Dochází k selekci odpadu vznikajícího podnikatelskou činností.

Třídění

4.

Digitální výstupy

Zřizovatel získává data o pohybu odpadu na daném sběrném místě v daném čase. Obec či město má povinnost zřizovat sběrný dvůr, avšak pro potřebu svých občanů a v souladu s legislativou. Získaný přehled vede k efektivnímu hospodaření. Vedení měst a obcí navíc získává podklady pro svoji práci.

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428


O firmě

BD SENSORS

Společnost BD SENSORS, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou tlakoměrné techniky a jde o významného producenta elektronické tlakoměrné techniky v celosvětovém měřítku. Dále se soustředíme na vývoj komplexních řešení pro elektronickou evidenci a identifikaci osob, aplikacemi pro vesmírný program a v neposlední řadě také IoT či aplikacemi pro implementaci Průmyslu 4.0. Za 30 let jsme načerpali mnoho zkušeností, a proto nabízíme řadu produktů zaměřených na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Mezi hlavní činnosti patří analýzy, vývoj systémů a jejich následné dlouhodobé dodávky našim zákazníkům. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat kvalitu, servis a podporu.