FAQ - často kladené otázky

Je nutná mostová váha?

Mostová váha je velkou výhodou, avšak není nutností. V takovém případě je hmotnost určena odborným odhadem obsluhy sběrného dvora. Váhu lze k systému kdykoliv doinstalovat.

Jak probíhá identifikace kdo?

Identifikace občana probíhá při vjezdu na sběrný dvůr pomocí čtečky občanského průkazu. Čtečka je integrovaná do dotykového terminálu a celý proces trvá několik málo vteřin.

Jaké periferie lze k systému připojit?

Systém safyWASTE podporuje připojení mostové váhy, závor, semaforů a platebních terminálů.

Co když máme v obci více sběrných dvorů?

Pokud je v obci provozováno více sběrných dvorů, tak jednotlivé dvory mohou být osazeny terminály, které ze všech dvorů posílají data do centralizované webové aplikace. Zároveň velké frekventované dvory mohou být obsluhovány více terminály se čtečkami.

Zajímá Vás cena?

Cena se odvíjí od počtu osazených sběrných dvorů a dále od dodávaných a připojených periferií. Licence, systémová a po implementační podpora se odvíjí od velikosti obce a počtu občanů.

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428

Kontakujte nás pro více informací

Mobil

+420 572 411 428


O firmě

BD SENSORS

Společnost BD SENSORS, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou tlakoměrné techniky a jde o významného producenta elektronické tlakoměrné techniky v celosvětovém měřítku. Dále se soustředíme na vývoj komplexních řešení pro elektronickou evidenci a identifikaci osob, aplikacemi pro vesmírný program a v neposlední řadě také IoT či aplikacemi pro implementaci Průmyslu 4.0. Za 30 let jsme načerpali mnoho zkušeností, a proto nabízíme řadu produktů zaměřených na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Mezi hlavní činnosti patří analýzy, vývoj systémů a jejich následné dlouhodobé dodávky našim zákazníkům. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat kvalitu, servis a podporu.